Atık Toplama ve Bertaraf Etme Hizmetleri Hazırlık Soruları

Atık Toplama ve Bertaraf Etme Hizmetleri Hazırlık Soruları

Atık Toplama ve Bertaraf Etme Hizmetleri Hazırlık Soruları

Atık Toplama ve Bertaraf Etme Hizmetleri Taşeron Sınavı Hazırlık Soruları

S1. Aşağıdakilerden hangisi Sıfır Atık Projesinin kapsamı değildir?

 • İsrafı önlemek
 • Kaynakları verimli kullanmak
 • Atık miktarını arttırmak
 • Atıkları kaynağında ayrıştırmak
 • Ekonomiye katma değer sağlamak

C1=İsrafı önlemek

S2. Aşağıdakilerden hangisi Sıfır Atık Projesinin hedeflerinden değildir?

 • Performans ve verimliliğin arttırılması
 • Maliyetlerin arttırılması
 • Tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması
 • Duyarlı tüketici duygusunun sağlanması
 • Çevresel risklerin azaltılmasının sağlanması

C2=Maliyetlerin arttırılması

S3. Aşağıdakilerden hangisi kaynakların sürdürülebilirliğini etkileyen faktörlerden değildir?

 • Nüfus
 • İthalat
 • Sanayileşme
 • Kentleşme
 • Tüketim

C3=Sanayileşme

S4. Aşağıdakilerden hangisi odak noktasında çalışan ekibin sorumluluğudur?

 • Sistemi yönetmez
 • Uygulamayı yürütmez
 • Bilgi akışı sağlamaz
 • Raporlama yapmaz
 • Koordinasyonu sağlar

C4=Koordinasyonu sağlar

S5. Hangisi bitkisel yağların çevreye olumsuz etkisi değildir?

 • Atık su toplama sistemlerinin daralması
 • Toprak kirlenmesi
 • Yeraltı suyu kirlenmesi
 • Bitki örtüsü canlanması
 • Atık su toplama sistemlerinin tıkanması

C5=Bitki örtüsü canlanması

S6. Türkiye'de atıkların geri kazanım ve bertarafı ile hangi bakanlık ilgilenmektedir?

 • Sağlık Bakanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • İç İşleri Bakanlığı

C6=Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

S7. Sıfır Atık Projesi'nin hangi yılda tüm Türkiye'de uygulanmaya geçilmesi hedeflenmektedir?

 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

C6=2023

S8. Sıfır Atık Projesi'nin hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İsrafın önlenmesini
 • Oluşan atığın miktarının azaltılmasını,
 • Etkin toplama sisteminin kurulmasını,
 • Atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı
 • Hepsi

C=Hepsi

S9. Renk skalasına göre hangi atıklar hangi renkle eşleştirilmiştir ?

C=

 • Kâğıt-karton atıkları için mavi,
 • Plastik atıklar için sarı,
 • Cam atıklar için yeşil,
 • Metal atıklar için gri,
 • Organik atıklar için kahverengi,
 • Geri dönüşemeyen atıklar için siyah,
 • Tıbbi atıklar için poşetlerde kırmızı, kova-konteynerlerde turuncu,
 • Tehlikeli atıklar ve elektronik atıklar için şeffaf,
 • Tekstil atıkları için pembe;
 • Ahşap atıklar için turuncu,
 • İri hacimli atıklar için lila,
 • Ekmek artıkları için mor,
 • Yemek artıkları için beyaz renk

S10. Tehlikeli Atıklara örnek veriniz?

 • Toner-kartuşlar
 • Kontamine ambalajlar
 • Kontamine filtreler
 • Basınçlı kaplar
 • Atık Piller