Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Sınava Hazırlık Soruları

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Sınava Hazırlık Soruları

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Sınava Hazırlık Soruları
Güvenlik

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri sınava hazırlık soruları

Soru-1-Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

Cevap=5

Soru-2-Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı kimdir?

Cevap=Vali Yardımcısı

Soru-3-Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

Cevap=Hakim

Soru-4-Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

Cevap=Vali

Soru-5-Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?

Cevap=2

Soru-6-Her insanın kendine mahsus olan, biri diğerine benzemeyen; parmak izi ve göz retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap=Biometrik Sistemler

Soru-7-Beş duyu organımızla alınan bilgilerin,yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?

Cevap= Not Alma

Soru-8-X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan çanta veya malzemelerin mesafe aralığı en az kaç cm olmalıdır?

Cevap=50 cm

Soru-9-Toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yöneltilen saldırılara ne denir.

Cevap= Suikast

Soru-10-Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

Cevap= Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma

Soru-11-Güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olaylarda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?

Cevap=Olay yerini muhafaza altına alma

Soru-12-Özel güvenlik hizmeti gören personeli ve özel güvenlik eğitimi veren kuruluşların denetlemesi kim tarafından yapılmaktadır?

Cevap= İçişleri Bakanlığı-Valilik

Soru-13-Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

Cevap= Devriye Güzergahı

Soru-14- Beyaz Kod verilince yapılması gereken işlem sırası nedir?

Cevap=

Soru-16-Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

Cevap= Kalibrasyon

Soru-17-CCTV ne demektir?

Cevap= Kapalı Devre Televizyon Sistemi

Soru-18-İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

Cevap=Koruma, Bildirme, Kurtarma

Soru-19-Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?

Cevap= Triyaj

Soru-20-Hangi yangın çeşidinde su ve köpük kullanılmaz?

Cevap= Elektrik veya Yağ yangınlarında

Soru-21-Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?

Cevap=177

Soru-22-Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olaylara ne denir?

Cevap= Afet

Soru-23-“Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” na ne denir?

Cevap= Empati

Soru-24-Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?

Cevap= Sözsüz İletişim

Soru-25- Telsizde geri bildirimi açıklayınız?

Cevap=Bir mesajın güvenlik personeli tarafından tam olarak anlaşıldığının kontrolü durumuna geri bildirim denir.

Soru-26-Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

Cevap= Çatışma

Soru-27-Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne ad verilir?

Cevap= Provakatör

Soru-28-Toplumsal olaylarda gösteriye katılan gruplardaki kişilerin psikolojik özellikleri nelerdir?

Cevap=İrade zayıflığı, Duygusallık, Özenti, Taklit

Soru-29-Polis; kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?

Cevap=Silah kullanma

Soru-30-Silahta etkili mesafe nedir?

Cevap= Merminin delme gücüdür.

Soru-31-Taşıma ruhsatı, silahlar için kaç yıl geçerlidir?

Cevap=5 yıl

Soru-32-Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

Cevap=Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu

Soru-33-6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?

Cevap=21

Soru-34-Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

Cevap= İş Mahkemesine

Soru-35-Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır?

Cevap= Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez

Soru-36-Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait olan tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?

Cevap= El Koyma

Soru-37-5188 Sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak idari para cezasını veren makam aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap= Mahalli Mülki Amir

Soru-38-Renkli ekrana sahip X-Ray cihazlarında C-4 patlayıcı maddeler  hangi renkle tespit edilebilir?

Cevap=Turuncu

Soru-39-Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki birleşimlerin hangisi gereklidir?

Cevap= Yanıcı madde – Oksijen - Isı

Soru-40-Doğalgaz kaçağı anında ilk önce ne  yapılmalıdır?

Cevap= Doğalgaz vanasını kapatarak gazı kesmek ve ortamı havalandırmak

Soru-41-Beyaz kod ne zaman verilir ve  telefon numarası kaçtır?

Cevap= Hastanede hasta , hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek hırsızlık, fiziksel saldırı ve cinsel taciz durumlarında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır.-1111

Soru-42-Pembe kod ne için verilir ve  telefon numarası kaçtır?

Cevap= Hastanede servislerde tedavi için bulunan bebek veya çocuk hastayı kaçırma girişiminin veya kaçırma durumunun tespit edilmesi halinde uygulanan acil durum yönetim aracıdır.--3333

Soru-43- Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?

A) Adam öldürme
B) Trafik kural ihlali
C) Gasp
D) Kapkaç
E) Çete oluşturanlar

Cevap= B

Soru-44- Aşağıdakilerden hangisi rapor çeşitlerinden değildir?
A) Sözlü rapor
B) Görsel rapor
C) Yazılı rapor
D) Görev öncesi rapor
E) Elektronik rapor

Cevap= D

Soru-45-Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
A) Tespit tutanağı
B) İhbar tutanağı
C) Suçüstü tutanağı
D) Müracaat tutanağı
E) Devriye tutanağı

Cevap= E

Soru-46-Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?
A) Suç sebebi
B) Yakalanma zamanı ve yeri
C) Bilirkişi ifadesi
D) Ne şekilde yakalandığı
E) Zor kullanılmış işe doktor raporu

Cevap= C

Soru-47-Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?
A) 3
B) 5
C) 2
D) 4
E) 1

Cevap= C

Soru-48-Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
A) Kafa ve boyun
B) Eklem yerleri
C) Kol ve bacakların etli kısımları
D) Karın ve kasıklar
E) Göğüs

Cevap= C

Soru-49-Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) X-Ray cihazı
B) Kapalı devre televizyon sistemi
C) Tel örgü
D) Duvar
E) Demir parmaklık

Cevap= A

Soru-50- Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?

A) 0,5 metre
B) 1,5 metre
C) 1 metre
D) 2 metre
E) 3 metre

Cevap= C

Soru-51-Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının müdahale esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?
A) Sakin ve kararlı olmalıdır
B) Kimseden yardım almamalıdır
C) Mevcut imkânları değerlendirmelidir
D) Yaralının endişelerini gidermelidir
E) Çevrede yardımcı olacakları organize etmelidir

Cevap= B

Soru-52-Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?
A) Sağlık kuruluşuna haber verme
B) Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği
C) Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
D) Hastane acil servislerince yapılan müdahaleler

Cevap= A

Soru-53-İlkyardımın ABC s diye isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?
A) Hava yolunun açılması
B) Solunumun düzenlenmesi
C) Kas ve iskelet sistemi kontrolü
D) Kan dolaşımının sağlanması
E) Sindirim sisteminin düzenlenmesi

Cevap=D

Soru-54-Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?
A) İskelet sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Sindirim sistemi
D) Bilinç Durumu
E) Kas sistemi

Cevap=D

Soru-55-Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?
A) 16-22
B) 12-20
C) 18-24
D) 24-30
E) 30-36

Cevap= B

Soru-56-Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir?
A) Nefes alamaz
B) Nefes alabilir
C) Konuşamaz
D) Rengi morarmıştır
E) Acı çeker, ellerini boynuna götürür

Cevap= B

Soru-57-Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
A) Yangınlarda ilkyardım hizmetini yürütmek
B) Su baskınlarına müdahale etmek
C) Beş kata kadar olan binalarda yangınlara karşı önlem aldırtmak
D) Kamu binalarında yangınlara karşı bulundurulması gereken araçların belirlenmesine yardımcı olmak
E) Afetlerde oluşan enkazlarda can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak

Cevap= C

Soru-58-Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
A) Hidrojenli hidrokarbonlar
B) Kum
C) Toprak
D) Oksijen
E) Karbondioksit

Cevap=D

Soru-59-Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendi kendine yanma
B) Yavaş yanma
C) Hızlı yanma
D) İçin için yanma
E) Parlama/patlama

Cevap= B

Soru-60-Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?
A) Koruma ekibi
B) İlkyardım ekibi
C) Kurtarma ekibi
D) Teknik onarım ekibi
E) Söndürme ekibi

Cevap= D

Soru-61-Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?
A) Yanan maddenin ısısını düşürmek
B) Yakan maddenin konsantrasyonunu artırmak
C) Yangın ortamı ile oksijenin temasını kesmek
D) Yanan maddeyi dağıtmak
E) Sönme sonucu korlaşmayı önlemek

Cevap= C

Soru-62-Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?
A) Su yatağı gibi su alabilecek bölgeleri terk etmek
B) Sel sularına girmemek
C) Elektrik kaynaklarından uzak durmak
D) Araç içinden ayrılmamak
E) Suyun ulaşamayacağı güvenli yerlere geçmek

Cevap=D

Soru-63-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?
A) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
B) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
C) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
D) Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
E) Bir kez kullanılması serbest olan maddeler

Cevap=E

Soru-64-“Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki
kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
A) Sempati
B) Dinleme
C) İletişim
D) Psikoloji
E) Empati

Cevap=E

Soru-65-Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatandaş geldiğinde ayağa kalkarak tebessüm içinde yardımcı olmak
B) Kişiyi soğuk bir şekilde karşılamak
C) Gelen kişiyi önemsememek
D) Gelen kişilere yardımcı olmamak
E) Görev yerinde durmayarak gelen kişiyi bekletmek

Cevap=A