Temizlik Hizmetleri Sınava Hazırlık Soruları

Temizlik Hizmetleri Sınava Hazırlık Soruları

Temizlik Hizmetleri Sınava Hazırlık Soruları

Temizlik Hizmetleri Sınava Hazırlık Soruları

5 Martta yapılmaya başlanacak olan ana hizmet kolları hemen hemen her hastanede birbirine benzer sınav sistemi uygulanacak. Temizlik Hizmetleri sürekli işçi kadrosuna geçiş sınavında ise bakanlık tarafından belirlenen sınav sorusu konu ana başlıkları;

 

1-Zemin temizliği bilgisi 2-Büro temizliği bilgisi (ofis, salon, laboratuvar, hasta servis odası, vb.) 3-Elektronik eşya temizliği bilgisi 4-Temizlik malzemelerini hazırlama, temizlik araç gereçlerini kullanma ve hijyen kurallarına uyma bilgisi şeklinde planlanmıştı.

 

Sözlü sınav her personelin teker teker davet edilerek odaya alınması kişi başı 4 soru sorularak en az 2 soruyu bilmeleri halinde başarılı olacağı  daha önceden belirtilmişti.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi personelin taşıması gereken sorumluluklardan değildir?

 

A) İş kıyafetinin temizliğine ve bakımına önem göstermek
B) Üretim alanlarında sigara içmemek
C) Vücut temizliğine ve bakımına özen göstermek
D) Çalışanların sağlık muayenelerini takip ve kontrol etmek

Cevap: D

2. İş kıyafetlerinin üst kısmında cep bulunması neden sakıncalıdır?

 

A) İş kıyafetinin estetiğini bozduğu için
B) Cepte olan malzemelerin üretim için risk oluşturması nedeniyle
C) Maliyeti artırdığı için
D) Gereksiz görüldüğü için

Cevap: B

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

 

A) Ellerden kaynaklanan bulaşmanın önlenmesinde steril eldivenler kullanılmalıdır
B) Eldivenler rahat ve su geçirmeyen özellikte olmalıdır
C) Steril eldivenler her kullanım sonrasında temizlenip cepte hazır bulundurulmalıdır
D) Eller, steril eldiven kullanımından önce ve sonra iyice yıkanmalıdır

Cevap: C

4. İnsan sağlığını korumak, geliştirmek, devamlılığını sağlamak için gerekli önlemler ve sağlık konularını kapsayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanitasyon   B) Dezenfeksiyon
C) Hijyen   D) Temizlik

Cevap: C

5. Aşağıdakilerden hangisi iş kıyafetlerinin özelliklerinden değildir?

 

A) Kolay temizlenmeli, terletmemelidir
B) Düğmeli olmalıdır
C) Dayanıklı bir kumaştan yapılmalıdır
D) Vücut yapısına uygun olmalıdır

Cevap: C

6. Aşağıdakilerden hangisi banyo yapmanın nedenlerinden değildir?

 

A) Vücuttaki ter, kir ve mikropları uzaklaştırmak
B) Cildin hava almasını sağlamak
C) Rahatlamak
D) El dezenfeksiyonunu sağlamak

Cevap: D

7. İşletmelerde personelin vücut temizliği için belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Vücut temizliğinde kullanılacak malzemeler yeterince bulunmalıdır
B) Vücut temizliğinde kullanılacak lif kişiye özel olmalıdır
C) Vücut temizliği ve duş haftada bir yapılmalıdır
D) Personelin altı kaymayan terlik giymesi sağlanmalıdır

Cevap: C

8. İşletmelerde personelin tırnaklarının kısa kesilmesinin en önemli nedeni hangisidir?

 

A) Tırnak aralarında biriken kirlerin yiyeceklere bulaşması
B) Uzun tırnakların rahat çalışmayı engellemesi
C) Çalışma esnasında kırılıp, kişisel görünümü bozması
D) Personelin işe konsantrasyonunu etkilemesi

Cevap:A

9. Erkek personelin sakal tıraşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Çene ve boyun bölgesi en son tıraş edilmelidir
B) Traştan sonra bol limon kolonyası kullanılmalıdır
C) Tıraştan sonra cilt bolca soğuk su ile durulanmalıdır
D) En son nemlendirici bir krem sürülmelidir

Cevap: B

10. Aşağıdakilerden hangisi vücutta oluşan yaralar ile ilgili yanlış bir ifadedir?

 

A) Vücuttaki yaralar bulaşmaya neden olmaz
B) Vücutta oluşan yaralar için önlemler alınmalıdır
C) Vücutta oluşan yaralarda yöneticiye haber verilmelidir
D) Vücutta oluşan yaraların bakım ve tedavisi sağlanmalıdır

Cevap: A

11. Aşağıda işletmelerde tuvaletler ile ilgili hangi ifade yanlıştır?

 

A) Tuvaletler işletme alanlarından uzakta olmalıdır
B) Eller tuvalete girmeden önce yıkanmalıdır
C) Bayan ve erkek personel için ayrı tuvaletler yapılmalıdır
D) Tuvaletler 20 kişiye bir tuvalet düşecek şekilde planlanmalıdır

Cevap: D

12. Aşağıdakilerden hangisi tuvaletle ilgili bulaşıları önlemek için yapılan uygulamalardan değildir?

 

A) El temizliğine önem verilmesi
B) Uyarıcı levhaların asılması
C) Hijyen eğitimleri vermek
D) İş bitene kadar tuvalet yasağının konması

Cevap: D

13. Lavabo ve muslukların fotoselli olmasının en önemli nedeni hangisidir?

 

A) Modern görüntü oluşturmak
B) Ellerle olabilecek bulaşmayı önlenmek
C) Estetik olmak
D) Gelişen çağa uymak

Cevap: B

14. İşletmelerde aşağıdakilerden hangisi elleri kurulamada tercih edilmelidir?
A) Kumaş havlu   B) İş kıyafeti
C) Kâğıt havlu   D) Kurutma cihazı

Cevap: C

15. Tuvalet ve el yıkama alanlarının temizliğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulamadır?

 

A) Temizlik malzemeleri birbiriyle karıştırılarak kullanılmalıdır
B) Temizlik personeli koruyucu kıyafetler giymelidir
C) Bakanlıkça kullanımı onaylanmış temizlik ürünleri kullanılmalıdır
D) Sık aralıklarla temizlik ve düzeni sağlanmalıdır

Cevap: A

16. İşletme giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması neden önemlidir?

 

A) Güvenlik açısından
B) Ziyaretçilerin kontrolsüz girmemeleri açısından
C) İşletme düzeninin bozulmaması için
D) Hepsi

Cevap: D

17. Aşağıdakilerden hangisi işletme girişinde bulunmaz?

 

A) Danışma görevlisi
B) Santral
C) Koruyucu iş kıyafetleri
D) Dezenfektanlı havuz

Cevap: D

18. Aşağıdakilerden hangisi üretim alanı girişinde bulunmaz?
A) Dezenfektanlı havuz   B) El yıkama lavabosu
C) Kimlik bankosu   D) Galoş kutuları

Cevap: C

19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Ziyaretçiler izin almadan üretim alanlarına giremezler
B) Ziyaretçiler izin aldıktan sonra üretim alanlarında istedikleri gibi dolaşabilirler
C) Ziyaretçiler üretim alanlarına gerekli hijyen kurallarını uyguladıktan sonra girebilirler
D) İşletme içinde ziyaretçilere refakat eden bir görevli olmalıdır

Cevap: B

20. Aşağıdakilerden hangisi personelin üretim alanına girerken yaptığı işlemlerden değildir?

 

A) Personel kimliğini göstererek girmesi
B) İşleme alanı girişinde ellerini yıkayıp dezenfekte etmesi
C) İşleme alanına girerken dezenfektanlı paspası kullanması
D) İş kıyafetleri ile koruyucu kıyafetlerini giymesi

Cevap: A

21. Mikroorganizmalar insan vücuduna hangi yollarla bulaşır?

 

A) Böcek sokması ve hayvan ısırığıyla
B) Diğer hasta kişilerden solunum yolu veya cinsel ilişki yoluyla
C) Gıdalarla ve su ile
D) Hepsi

Cevap: D

22. Bir mikroorganizmanın bir canlı vücuduna girerek hastalık yapmasına ne denir?
A) Portör   B) Enfeksiyon
C) Bulaşı   D) Kontaminasyon

Cevap: B

23. Mikroorganizmanın vücuda gireceği giriş kapıları aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Dış solunum yolları
B) Üreme organları
C) Göz, kulak, deri ve mukoza
D) Hepsi

Cevap: D

24. Patojen mikroorganizmalara konaklık eden ve bunu başkalarına aktaran, fakat kendisinde hiçbir belirti görülmeyen taşıyıcı kimselere ne adı verilir?
A) Portör   B) Patojen
C) Asalak   D) Hasta

Cevap: A

25. Aşağıdakilerden hangisi temizlik ve dezenfeksiyon aşamalarından değildir?

 

A) Ön çalkalama
B) Mekanik temizlik
C) Ürün kalıntılarının alınması
D) Dezenfeksiyon

Cevap: B

26. Elle temizlikte çözeltinin sıcaklığı ……………… nin üzerine çıkmamalıdır, temizlik yapan kişinin eli yanabilir.

Cevap: 50 derece

27. Araç gereç ve ekipmanlara ………………………… defa asidik deterjanla temizlik gerekir.

Cevap: Haftada 1

28. Temizleme suyunun 100ml. koliform ……………………,genel mikroorganizma ……………………… dan fazla olmamalıdır.

Cevap: 2 -10

29. ………………………………; kullanım suyu, deterjan solüsyonları, iş yerinin bir çok noktası, araç gereç, ekipman yüzeyi, durulama suyu,bazen de temizlenmiş ekipmandan geçen üründe yapılır.

Cevap: Bakteriyolojik Muayene

30. ……………………… sentetik, yerinden kolay çıkmayan kıllardan oluşmalı ve saplarından asılarak kurutulmalıdır.

Cevap: Fırçalar

31. ……………………… temizlik aşamasından sonra ortamdaki ürüne kontaminasyon kaynağı olabilecek mikroorganizmaların tümünün öldürülmesi ya da zararlı etkisi yapmayacak düzeye indirilmesidir.

Cevap: Dezenfeksiyon

32. ………………………… bileşikler iyi nüfuz edici özelliklerinden dolayı gözenekli yüzeylerin dezenfeksiyonunda tercih edilir.

Cevap: Yüzey Aktif

33. Organik kalıntılar üzerinde en etkili olan deterjan ……………………… çözeltilerdir.

Cevap: Asit

34. ……………… pamuklu, kalın lifleri olan püsküllü paspaslardır.

Cevap: Moplar

35. Herhangi bir yüzeyde bulunması istenmeyen kalıntılara ne ad verilir?
A) Boya   B) Kir
C) Temizlik   D) Dezenfeksiyon

Cevap: B

36. Aşağıdakilerden hangisi gıda işletmelerindeki temizlik kapsamında yer almaz?

 

A) Gıda ile temas eden alet-ekipman
B) Çeşitli yüzeydeki kir ve gıda artıklarının uzaklaştırılması
C) Bunların mikroorganizma için çoğalma ortamı şekline dönüşmesinin önlenmesi
D) Halıların süpürülmesi

Cevap: D

37. Aşağıdakilerden hangisi işletmede temizlik amacıyla kullanılacak su özelliklerindendir?

 

A) Temizlikte kullanılacak su sert olmalıdır
B) İçme suyu niteliğinde olmalıdır
C) Kirin özelliğine uygun olmalıdır
D) Beyaz renkte olmalıdır

Cevap: B

38. Aşağıdakilerden hangisi deterjanların sahip olması gereken niteliklerden değildir?

 

A) Suda kolay çözünmeli
B) Yüksek ıslatma etkisi olmalı
C) Bakterisit etkisi olmalı
D) Güzel koku vermeli

Cevap: D

39. Aşağıdakilerden hangisi dezenfektan grubunda yer alır?

 

A) Klorlu bileşikler
B) Asitli çözeltiler
C) Alkali çözeltiler
D) Yüzey aktif bileşikler

Cevap: A

40. Aşağıdakilerden hangisi gözle görülebilen tüm kirlerin yüzeylerden arındırıldığı temizlik yöntemidir?

 

A) Fiziksel temizlik
B) Kimyasal temizlik
C) Bakteriyolojik temizlik
D) Sanitasyon

Cevap: A

41. Aşağıdakilerden hangisi elle temizlemede dikkat edilecek hususlardan değildir?

 

A) Temizleme çözeltisi cildi tahriş etmeyecek madde ve kosantrasyonlardan olmalıdır
B) Temizleme çözeltisinin sıcaklığı 35 °C’nin altına düşmemelidir
C) Temizlik suyu 90 ºC olmalıdır
D) Kullanılan fırçalar ekipmana zarar vermeyecek materyallerde yapılmalıdır

Cevap: C

42. Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyon yöntemi değildir?

 

A) Isıyla dezenfeksiyon
B) Radyasyonla dezenfeksiyon
C) Kimyasal dezenfeksiyon
D) Jelle dezenfeksiyon

Cevap: D

43. Aşağıdakilerden hangisi COP sistemini oluşturan ekipmanlardandır?
A) Depo tankları   B) Kontrol memeleri
C) Fırçalama ünitesi   D) Sirkülasyon düzeni

Cevap: C

44. Aşağıdaki CIP sistemlerinden hangisi temizleme bileşikleri ve çözeltinin geri kazanılarak tekrar kullanılmasını sağlar?
A) Geri dönüşümlü   B) Tek kullanımlı
C) Merkezi sistem   D) Taşımalı sistem

Cevap: A

45. Aşağıdakilerden hangisi COP sisteminin temel aşamalarından biri değildir?
A) Ön çalkalama   B) Deterjan yıkama
C) Son çalkalama   D) Dezenfeksiyon

Cevap: D

46. Aşağıdakilerden hangisi CIP sisteminin avantajlarından değildir?

 

A) Su, deterjan ve ısıda en verimli şekilde kullanımını sağlar
B) İlk yatırım maliyeti yüksektir
C) İşçilikten tasarruf sağlar
D) Daha hijyenik çalışma ortamı sağlar

Cevap: B

47. Aşağıdakilerden hangisi CIP yönteminde deterjan kalıntılarının uzaklaştırıldığı aşamadır?
A) Ön yıkama   B) Deterjanla yıkama
C) Ara çalkalama   D) Dezenfeksiyon

Cevap: C

48. Aşağıdakilerden hangisi temizlik işleminin etkili olabilmesi için dikkat edilecek hususlardan değildir?

 

A) Deterjan konsantrasyonu
B) Deterjan sıcaklığı
C) Mekanik temizleme etkisi
D) Deterjan kokusu

Cevap: D

49. Aşağıdakilerden hangisi yüksek basınçlı su uygulamasının kullanıldığı mekanik temizleme yöntemidir?
A) Basınçlı buhar   B) Hidrolik aletler
C) Basınçlı hava   D) Ultrasonik temizleme

Cevap: B

50.  Doğru El yıkama tekniğini anlatınız?

Cevap:

Önce su ile eller ıslatılır

- Ellere 3-5 ml sabun alınır

-En az 15 sn süre ile eller ovalanır.

- Ellerin ve parmakların tüm yüzeyinin kaplanmış olmasına dikkat edilir

-Eller su ile durulanır ve

tam  olarak kurulanır.

51. Tuz ruhu ve çamaşır suyu karıştırılırsa ne olur?

Cevap: Zehirli duman ortaya çıkar ve solunum yolumuza zarar verir.