Veri Giriş ve Bilgi İşlem Hizmetleri Sınava Hazırlık Soruları

Veri Giriş ve Bilgi İşlem Hizmetleri Sınava Hazırlık Soruları,

Veri Giriş ve Bilgi İşlem Hizmetleri Sınava Hazırlık Soruları

VERİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ KONU BAŞLIĞI SORULARI

5 Martta yapılmaya başlanacak olan ana hizmet kolları hemen hemen her hastanede birbirine benzer sınav sistemi uygulanacak.

VERİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ Hizmetleri sürekli işçi kadrosuna geçiş sınavında ise bakanlık tarafından belirlenen sınav sorusu konu ana başlıkları;

 

1-Veri ve bilgi kavramları bilgisi 2-Bilgisayar programlarını kullanma ve veri işleme kapasitesi bilgisi 3-Bilgi teknolojilerini kullanma, müdahale etme ve basit arızaları giderme becerisi 4-Web tasarımı, internet ve bilişim teknolojileri bilgisi şeklinde planlanmıştı.

 

Sözlü sınav her personelin teker teker davet edilerek odaya alınması kişi başı 4 soru sorularak en az 2 soruyu bilmeleri halinde başarılı olacağı  daha önceden belirtilmişti.

İLETİŞİM:

1. Aşağıdakilerden hangisi sözlü mesajdır?
A) Tokalaşmak   B) Ağzını oynatmak
C) Sarılmak   D) Mektup

Cevap=D

2. Beden dilinin günlük yaşantımızdaki önemini belirten söz hangisidir?

 

A) Beden dilini anlamak bir yetenektir
B) Dil söylemezse beden söyler
C) Beden dili bedenimizle verdiğimiz mesajdır
D) Sözsüz mesaj bir mesaj türüdür

Cevap=B

3. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz mesajdır?
A) Telefonla mesaj   B) Dilin sürçmesi
C) Gülümsemek   D) E-posta

Cevap=C

4. Konuşma esnasında kimi ses ve sözlerin canlandırılmasına ne denir?
A) Jest   B) Taklit
C) Kıskançlık   D) Mimik

Cevap=B

5. Aşağıdakilerden hangisi anlatım sırasında yapılması gerekenlerden değildir?

 

A) Dinleyicileri selamlamak
B) Dinleyicilere övgüler yağdırmak
C) Konuyu ana hatlarıyla özetlemek
D) Konuşmanın can alıcı ifadesini sona saklamak

Cevap=B

6. Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşamda doğal iletişimin parçalarından biri değildir?
A) Bağırma   B) Tokalaşma
C) Gülme   D) Hıçkırık (Ağlama)

Cevap=B

7. Konuşmacının duygu ve düşüncelerini karşı tarafa anlatma tarzına ne ad verilir?
A) Anlatım   B) Doğallık
C) Konuşma   D) Üslup

Cevap=D

8. Beden dili, aşağıdaki bilim dallarından hangisinin kapsamı içerisinde yer almaz?
A) Antropoloji   B) Psikoloji
C) Ekoloji   D) Sosyoloji

Cevap=C

9. Birbirlerini çok iyi tanıyan insanlar için en uygun mesafe biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Mahrem mesafe
B) Sosyal mesafe
C) Kişisel samimi mesafe
D) Genel topluma açık mesafe

Cevap=C

10. Çok sıkıldığınız bir ortamda etrafa gülümsemeniz hangi beden dili çeşidi içinde değerlendirilebilir?
A) Tekrarlayıcı   B) Tamamlayıcı
C) Alternatif   D) Çelişkili

Cevap=D

11. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bireyin iş birliğine hazır olmadığı görüntüsünü verir?

 

A) Gülümseme
B) Eller ve avuç içlerinin açık olması
C) Yere bakma
D) Başkalarına yakın durma

Cevap=C

12. “Sıkılı yumruk, dudakların sıkılması, burundan gürültülü soluma” hangi duygunun yaşandğını gösterir?
A) Endişe ve kaygı   B) Üzüntü
C) Tedirginlik   D) Öfke

Cevap=D

13. İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İletişim   B) Diksiyon
C) Telefon   D) Telaffuz

Cevap=A

14. Aşağıdakilerden hangisi doğru solunum tekniklerinden biri değildir?

 

A) Ağızdan soluk alma
B) Burundan soluk alma
C) Diyafram nefesi alma
D) Derin ve düzenli soluk alma

Cevap=A

[divider style="dashed" top="20" bottom="20"]

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 1)Internet’ teki dosyaların genel uzantısı nedir?

  1. a)Html

 

  1. b)www

 

  1. c)http

 

 1. d)ftp

 Cevap=A

2) Browser (tarayıcı) program ne işe yarar?

  1. a)Kâğıt üzerindeki yazıları bilgisayara aktarır.

 

  1. b)Internet sayfalarını bilgisayarımızda görmeyi sağlar.

 

  1. c)İnternete bağlantı sağlar.

 

 1. d)Internet bağlantısını hızlandırır.

 Cevap=B

3) Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen iletişim ağına ne denir?

  1. a)IP

 

  1. b)Domain

 

  1. c)Internet

 

 1. d)Protokol

 Cevap=C

4) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  1. a)gov: Hükümet kurumları

 

  1. b)com: Ticari kurumlar

 

  1. c)edu: Eğitim kurumları

 

 1. d)org: Askeri kurumlar

 Cevap=D

5) Aşağıdakilerden hangisi bir WEB tarayıcı programıdır?

  1. a)Flash

 

  1. b)FrontPage

 

  1. c)Internet Explorer

 

 1. d)HTML

 Cevap=C

6) IP (Internet Protocol) nedir?

  1. a)Alan adı

 

  1. b)Bilgisayarların iletişim kurmasını sağlayan protokoldür

 

  1. c)Internet üzerindeki bilgilere bakabilmeyi ve etkileşim kurmayı sağlayan uygulama protokolüdür.

 

 1. d)Internet ‘de istenilen bilgilere ulaşabilmeyi sağlayan bir arama motorudur.

Cevap=B

7) Bir gigabyt kaç megabyte’dır?
a) 1024      b) 8192      c) 1048576     d) 1.44     e) 1000000

Cevap=A

8)  Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmasına uymaz?
(a) Sayısal (b) Analog   (c) Micro   (d) Melez

Cevap=D

9)  Ekranda oluşturulan her bir noktaya ne denir?
a)KB          b) Bit          c)Piksel          d)MB          e)Byte

Cevap=C

10)Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir?
a)Tarayıcı          b)Yazıcı          c)Harddisk          d)Datashow          e)Monitör

Cevap=A

11) Klavyenin üzerindeki DELETE tuşunun işlevi nedir?
a) Yazı boyutunu büyütür.
b) İmleci sayfa sonuna götürür.
c) İmleci sayfa başına götürür.
d) İmlecin sağındaki karakteri siler.
e) İmlecin solurdaki karakteri siler.

Cevap=D

12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I)   1 Bit 0 ve 1 sayılarından oluşur.
II)   1 Byte 8 bittir.
III)   1024 Kilobyte 1 Megabyte’tır.
IV)   1024 Megabyte 1 Gigabyte’tır.
a) I-II-III ve IV   b) I ve II   c) I, II ve III  d) Yalnız IV   e) Yalnız I

Cevap=A

13) Telefon aracılığıyla birbirine uzak yerlerde bulunan bilgisayarlar arasında iletişimi sağlayan çevre birimine verilen ad nedir?
a) Fax   b) Driver   c) Scanner   d) CD   e) Modem

Cevap=E

14)  Bilgisayarda sabit disk sürücü hangi harfle gösterilmez?
a) A   b) C   c) D   d) E   e) F

Cevap=A

15)  I. Bilgisayar programlarına yazılım denir.
II.   Bir HD disketin kapasitesi 1.44 Megabyte’dır
III. Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) I-II   b) I-III   c) II-III   d) I-II-III   e) Yalnız I

Cevap=D

16)  Aşağıdaki bellek türlerinden hangisi elektrikle yazılıp silinebilen bellek türüdür?
a) RAM   b) ROM   c) PROM   d) EEPROM   e) Sabit disk

Cevap=D

17) I. Aritmetik işlem yapma
II. Karşılaştırmalara dayalı karar verme
III. Yaptığı işlemlerin sonucu saklama
IV. Sakladığı bilgilere istenildiğinde erişme
Bilgisayar yukarıdakilerden hangilerini yapma işlevine sahiptir?
a) I-II   b) III-IV   c) I-II-III   d) II-III-IV
e) I-II-III ve IV

Cevap=E
18) Sayısal tuş bloğunda aşağıdakilerden hangisi bulunur?
a) Caps Lock          b) Scroll Lock          c) Num Lock          d) Ters bölü          e) Escape

Cevap=C

19)Belirli bir amaca göre hazırlanmış ve bilgisayardan yerine getirilmesi istenen bir dizi komut ya da işlem adımlarının tümüne ne denir?
(a) Program      (b) Donanım   (c) Adresleme   (d) internet

Cevap=A

20)
I. Güneş ışığı
II. Toz
III. Magnetik ortam
IV. Nem
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir disketteki verilerin bozulmasının nedeni olabilir?
a) I-II   b) III-IV c) I-II-III   d) II-III-IV   e) I-II-III ve IV

Cevap=E

21) Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi bir RAM çeşidi değildir?
a) EKO-RAM      b) SD-RAM      c) EDO-RAM      d) RD-RAM

Cevap=A