Eski İnanışlara Göre Dünya

Eski İnanışlara Göre Dünya neye benziyordu? Medeniyetler dünyanın şeklini neye benzetiyordu?...

Eski İnanışlara Göre Dünya
Kutu Dünya

İnsanlar geçmişte üzerinde yaşadığı Dünya’yı ve onun şeklini hep merak etmişlerdir. Dünya’nın şekli, yapısı, oluşumu her zaman insanların ilgisini çekmiş ve bu konuda bir çok araştırma yapmışlardır.  
Eski çağlarda insanlar Dünya’nın şekli ile ilgili değişik tahminlerde bulunmuşlardır. 
 Geçmişte Dünya’mızın şekli ile ilgili çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. 
M.Ö. 300 M.Ö. 900 yıllarında hüküm süre Mayalara göre;

 Dünya; gölde yüzen dev bir timsahın sırtından başka bir şey değildi.

 

 

Eski yunanlılara ;

ve bilge Thales’e (Tales) göre; Dünya tepsi biçiminde olup su üzerinde yüzüyordu. Anamiximenes’e göre Dünya  düz bir tepsi gibi olup hava içinde yüze, Güneş ise 
ince bir yaprak gibi gökyüzünde hareket edermiş. 

 


 Babiller

Dünya’nın şeklinin bir kutuya benzetmişlerdir.

 
 Mısırlı bilim adamları da Dünya’nın tepsi biçiminde olduğunu, ortasında verimli bir çukurluk çevresinde yüksek dağlar olduğunu ve bu tepsinin suda yüzdüğünü ortaya atmışlardır.